Bine ați venit pe portalul serviciilor electronice STISC

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a publicat versiunea actualizată a produsului de aplicare/verificare a semnăturii electronice MoldSign Desktop Suite.
În acest sens, actualizați produsul MoldSign versiunea 2.2.0, ce rulează pe SO Windows 8 / 8.1 / 10 / 11, Windows Server 2016 / 2019 / 2022, Linux, macOS 11 și mai nou, urmînd pașii din ghidul video.Pentru a începe procesul de aplicare selectați tipul persoanei pentru care doriți să aplicați.

Persoană juridică

Urmează să introduceți atât datele persoanei juridice (nume persoană juridică, IDNO etc.) cât și date cu caracter personal ale angajaților (nume, prenume, IDNP) pentru care solicitați servicii de certificare.

Persoană fizică

Urmează să introduceți date cu caracter personal din actul de identitate ce-l dețineți.


Solicitanților de servicii prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie a RM
Pentru a beneficia de servicii rugăm să consultați, INIȚIAL, Regulamentul privind activitatea prestatorului de servicii de înregistrare din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, accesibil aici.