Procedura de Revocare

Conform legislației în domeniul semnăturii electronice certificatul cheii publice poate avea unul din următoarele statute: valid, suspendat, revocat. În baza art. 16 al Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică şi serviciilor de încredere I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de prestator de servicii de încredere, suspendă/restabilește valabilitatea certificatului cheii publice sau îl revocă în baza unei cereri.
Cererea completată și semnată electronic urmează a fi transmisă la adresa de email .
Cererea completată și semnată olograf urmează a fi prezentată fizic la oficiul STISC.