Codul comenzii: 1X2WIU

Pasul 1

Vă rugăm notați codul comenzii: 1X2WIU

Pentru a începe procesul, vă rugăm, introduceți IDNO-ul companiei.


Important!

Pentru a finaliza procesul cu succes veți avea nevoie de informația personală a fiecărui angajat pentru care doriți să obțineți semnătura electronică. Asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații pentru fiecare angajat în parte: nume, prenume, IDNP, funcția ocupată, adresa email și numărul de telefon.