Codul comenzii: 633XIK

Pasul 1

Notați codul comenzii: 633XIK

Introduceți IDNO-ul persoanei juridice.


Important!

Pentru finalizarea cu succes a procesului de aplicare aveți nevoie de informația personală a fiecărui angajat pentru care se solicită servicii de certificare. Asigurați-vă că pentru fiecare angajat dețineți următoarea informație: nume, prenume, IDNP, funcția ocupată, adresa email și numărul de telefon.