Codul comenzii: XV3LWX

Pasul 1

Vă rugăm notați codul comenzii: XV3LWX

Pentru a începe procesul, Vă rugăm să introduceți IDNO-ul persoanei juridice, în care activează nemijlocit subiectul declarării și nicidecum IDNO-ul persoanei juridice ierarhic superioare.


Important!

Pentru a finaliza procesul cu succes veți avea nevoie de informația personală a fiecărui angajat pentru care doriți să obțineți semnătura electronică. Asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații pentru fiecare angajat în parte: nume, prenume, IDNP, funcția ocupată, adresa email și numărul de telefon.