Codul comenzii: WAA2CJ

Pasul 1

Notați codul comenzii: WAA2CJ

Pentru a începe procesul, introduceți IDNO-ul persoanei juridice, în care activează nemijlocit subiectul declarării și nicidecum IDNO-ul persoanei juridice ierarhic superioare.


Important!

Pentru finalizarea cu succes a procesului de aplicare aveți nevoie de informația personală a fiecărui angajat pentru care se solicită servicii de certificare. Asigurați-vă că pentru fiecare angajat dețineți următoarea informație: nume, prenume, IDNP, funcția ocupată, adresa email și numărul de telefon.