Prelungire Semnătură Electronică 80 MDL

În Republica Moldova procedura de prelungire / reînnoire a certificatului cheii publice este echivalentă cu procedura de creare a unui certificat nou. Urmați pașii necesari pentru realizarea acestui proces:


Faceți click pe fiecare din fișierele următoare pentru a le descărca și salva pe stația dvs. de lucru. După descărcare vă rugăm să printați aceste documente să le completați și semnați conform cerințelor (fiecare document trebuie semnat de către persoana vizată în acel document).

Notă! Completaţi anexa din prezentul contract, indicînd cantitatea şi costul total al serviciilor.

Notă! Pentru a beneficia de serviciul electronic e-Raportare, e-Declaraţie și altele trebuie să aplicaţi pentru serviciile menţionate în punctul 1 din prezentul contract.

Pentru eliberarea repetată a certificatului cheii publice rugăm să prezentați copia actului de identitate valabil la data solicitării.
Notă! În cazul persoanelor juridice este necesară și copia extrasului din Registrul de Stat.

Copia buletinului de identitate/pașaportului valabil la data solicitării (pentru fiecare persoană ce va primi semnătura electronică)

Vă rugăm să depuneți pachetul de documente dar și confirmarea de plată a serviciilor la oficiul Centrului de Certificare de la adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 82