Prelungire Semnătură Electronică 80 MDL

În Republica Moldova procedura de prelungire / reînnoire a certificatului cheii publice este echivalentă cu procedura de creare a unui certificat nou. Urmați pașii necesari pentru realizarea acestui proces:


Faceți click pe fiecare din fișierele următoare pentru a le descărca și salva pe stația dvs. de lucru. După descărcare printați aceste documente să le completați și semnați conform cerințelor (fiecare document trebuie semnat de către persoana vizată în acel document).

Notă! Completaţi anexa din prezentul contract, indicînd cantitatea şi costul total al serviciilor.

Notă! Pentru a beneficia de serviciul electronic e-Raportare, e-Declaraţie și altele trebuie să aplicaţi pentru serviciile menţionate în punctul 1 din prezentul contract.

Pentru utilizatorii a căror date au fost modificate (ex. poziția la locul de muncă, compania, adresa sau numele/prenumele s-au schimbat), pachetul de documente trebuie să conţină adițional copia buletinului de identitate.


Depuneți pachetul de documente dar și confirmarea de plată a serviciilor la oficiul STISC din cea mai apropiată locație